Konceptet

Vanliga frågor

I det här avsnittet hittar du svar på många av de vanligaste frågorna som vi får till vardags.

Tveka inte att höra av dig till oss om du inte hittar svar på dem här.  

 

Ursprung

Varifrån kom idén till 21-5?

Idén till 21-5 grundades på många års erfarenhet av försäljning av semesterbostäder utomlands. Vi kunde se att många familjer som verkligen är intresserade av att köpa en semesterbostad utomlands, aldrig gör det. Orsakerna till det är de många frågorna:  ”Var ska vi köpa? Kommer vi bli lurade när vi köper? Kommer vi hitta den rätta? Kommer det bli dyrare än förväntat? Vad händer om ett vattenrör går sönder när vi inte är där? Kan vi sälja igen? Ska vi hyra ut för att hålla kostnaderna nere? ” Osv osv. Samtidigt är det många som har köpt en semesterbostad utomlands och efter några års ägarskap upptäckt att det inte är drömmen. När man nu har köpt en semesterbostad utomlands känner man sig förpliktigad att åka dit varje år, och det kan bli lite trivialt för vissa. Utifrån allt detta kom idén till 21-5:s koncept.

Vem har startat 21-5?

Det var Laila och Anders Køj som fick idén till sagda konceptet redan 2008, det är också de som har startat 21-5. År 2009 gick Anders Heisel med i teamet och första föreningen i Danmark stiftades 2012. År 2017 fanns 19 fulltaliga ägarföreningar i Danmark och expandering över landsgränserna påbörjades.

Allmänt

Vem vänder sig 21-5 till?

En 21-5-semesterhemsandel passar dig som inte bara vill äga en – utan fem – semesterhem utomlands och därmed har möjlighet att uppleva flera destinationer. Till samma pris! Konceptet riktar sig till dig som inte vill spendera tid och energi på tidskrävande underhåll och skötsel.

Vad är en 21-5-andel?

21-5:s semesterhemsandel är en ägarandel – 1/21-del av de fem semesterhem som du kan åka på semester till, i upp till 17 veckor om året. Du äger 1/21 av de fem semesterhemmen, du står helt enkelt på köpehandlingarna tillsammans med de 20 övriga ägarna i din ägarförening.

Hur skiljer sig en 21-5:s semesterhemsandelar från timeshare/andra sorters andelsbostad?

Genom att äga en 21-5 -andel är du direkt ägare av en 1/21-del av var och en av de fem bostäderna som ingår i ägarföreningen. Du står på köpehandlingarna på var och en av dessa fem bostäder, eller äger 1/21 av det företag som äger dem. Du får del av eventuella värdeökningar när du säljer. Om du äger en timeshare- eller vanlig andelsbostad så äger du egentligen inte någonting alls, även om du har en bruksrätt till en bestämd bostad, ofta en viss vecka varje år.

Hur blir vi ägare av en 21-5-semesterhemsandel?

Du signerar allt i Sverige. Du behöver inte själv åka runt och besöka en notarie med mera i de olika länderna. 21-5 ombesörjer allt omkring köpen av bostäderna.

Vad kostar en andel i 21-5?

Varje ägarförening designas och prissätts individuellt. Se "Till salu just nu".

Hur skiljer sig ägarföreningarna?

Kvalitén på bostäderna och möblerna är densamma oavsett vilken typ av ägarförening du väljer. Storleken och platserna är de väsentligt största skillnaderna i de olika prisnivåerna.

Tillkommer det ytterligare kostnader i samband med vårt köp?

Ditt köp av en 21-5-andel leder inte till några andra kostnader utöver köpesumman tillsammans med en deposition på 12 månadsavgifter.

Vad täcker våra månatliga löpande utgifter?

Månadsavgiften täcker alla löpande kostnader för bostäderna och administrationen. Det enda du behöver betala utöver de gemensamma kostnaderna är städning efter varje vistelse samt förbrukning (el, vatten och värme) under de veckor du är på plats.

Äger 21-5 en andel av bostäderna?

Nej, de fem bostäderna ägs uteslutande av de 21 familjerna.

Vad är 21-5´s roll efter att ägarföreningen är samlad och bostäderna inköpta?

21-5 är föreningens administratör när alla bostäder är i drift. Vi tillvaratar ägarföreningens intressen när det gäller den dagliga driften samt sammankallar till årsmöte. Dessutom sammanställer 21-5 årligen årsredovisningen och många andra uppgifter omkring de gemensamma bostäderna.

Har jag som ägare i en förening någon inverkan på vilka bostäder som köps?

Har jag som ägare i en förening någon inverkan på vilka bostäder som köps?

Vilken kompetens har 21-5:s för att hitta bostäder till sina föreningar?

Inom 21-5 har flera av oss arbetat med semesterbostäder utomlands. Allteftersom fler och fler föreningar har blivit till har vi också köpt fler och fler bostäder och därmed byggt upp en helt unik erfarenhet som vi baserar alla våra inköp och ombyggnationer på.

Vad är viktigast när bostäderna väljs?

Vi har på förhand definierat bostäderna till en förening både vad gäller läge och storlek. Det slutliga urvalet sker efter ett nästan oändligt antal parametrar, och det är en komplicerad process som vi lägger mycket tid på. Det är svårt att beskriva exakt vad vi lägger vikt på eftersom det varierar beroende på destination och användning (sol, stad, skidåkning etc.) men vårt mål är att alla ska bli positivt överraskade, när de sätter nyckeln i dörren för första gången.

Hur länge väntar vi från att föreningen är bildad till bostäderna är klara för användning?

Från det att föreningen blir bildad på det konstituerande mötet, där alla ägare möter varandra för första gången, ska du räkna med att det går mellan 12 till 18 månader innan alla fem semesterhemmen blir klara för användning. Bostäderna kan bokas allteftersom de blir klara.

Behöver vi vår egen rådgivare när vi köper en 21-5-semesterhemsandel?

Principiellt anser vi att det är en bra idé att låta en egen rådgivare gå igenom materialet med hänsyn till din egen situation. Du skall samtidigt veta att det är ca 500 familjer som redan har ingått enhälliga avtal, däribland många advokater och revisorer.

Hur många ägare finns det i en 21-5 förening?

Alla 21-5 föreningar har 21 andelar och kan därmed ha upp till 21 familjer. En familj kan dock äga fler andelar, men inte så många att de får majoritet.

Hur mycket kontakt ska vi ha med de andra familjerna?

Du träffar alla varje år på årsmötet – om du har förhinder så kan du ge någon fullmakt att rösta å dina vägnar. Årsmötet är den enda regelbundna tillställningen. Därutöver är det upp till dig hur mycket kontakt du vill ha med de övriga familjerna i föreningen.

Om vi som privatperson köper en 21-5-semesterhemsandel, riskerar vi då att köpa tillsammans med ett stort företag?

Nej, privatpersoner köper semesterhemsandelar med andra privatpersoner och företag köper tillsammans med företag.

Står vi på köpehandlingarna för bostäderna?

Ja, alla familjer står på köpehandlingarna för bostäderna med lika ägarandelar. I vissa länder är det lämpligt att bostäderna ägs via ett företag, som familjerna äger tillsammans.

Har vi rätt att rösta på årsmötet?

Ja, varje 21-5-ägare har vardera en röst på årsmötet.

Hur ofta hålls årsmöten?

En gång om året. Utöver det kan eventuella extraordinära stämmor inträffa.

Varför skall vi köpa en 21-5-andel nu och inte vänta till nästa ägarförening?

Det är precis samma sak som om du skulle köpa en bostad själv – du måste köpa när du känner behovet. Vissa familjer har valt att köpa nu, även om de först om några år kommer att använda bostäderna. Detta främst som en förnuftig penningplacering, på grund av risken att det kan vara dyrare att köpa om några år.

Kan 21-5-semesterhemsandelar vara olika värda?

Nej, alla andelar är helt lika inom föreningarna – alla betalar lika mycket och ingen har några särskilda fördelar.

Hur skiljer sig en 21-5-semesterhemsandel gentemot övriga delat boende-koncept?

De två väsentligaste skillnaderna, är att du genom ett köp av 21-5:s andel har förfoganderätt och ägarskap av fem semesterhem, inte bara en bostad som i de flesta andra delningskoncept. En annan och mycket viktig sak som vi lägger stor vikt vid, är att när du köper en andel i 21-5 så behöver du inte bekymra dig för skötseln av någon av de fem bostäderna. 21-5 tar hand om alla de omständliga uppgifter som är knutna till inköp och den dagliga driften av semesterhemmen.

Om vi inte gillar tanken att dela – är 21-5 något för oss då?

Känner du igen känslan att vara intresserad av en semesterbostad - men har svårt att bestämma dig för vilket land eller vilket ställe du föredrar?  Med 21-5 har du en unik möjlighet att få semesterhem i flera länder och därmed ha möjlighet att testa olika destinationer innan du kan besluta dig för att köpa din egen semesterbostad och då sälja din 21-5 andel.  Kanske upptäcker du att det är mycket mer tillfredsställande att få möjlighet att åka till olika ställen istället för att vara bunden till en och samma plats varje gång du reser. En fördel du bör vara medveten om är genom att äga en 21-5-andel får du förfoganderätt över flera semesterhem som vardera överstiger värdet på din insats. Alltså får du inte bara förfoganderätt över fler bostäder än en – utan bostäder som i genomsnitt kostat fyra gånger den insatsen du har lagt in. Om du ändå väljer att sälja din andel i 21-5 är vi ändå övertygade om att du har haft positiva erfarenheter och kanske fått nya bekantskaper som gör ditt val av en egen semesterbostad lättare.

Vi funderar på att köpa vår egen bostad – eftersom vi skulle vilja bo i längre perioder utomlands.

Om du inte redan vet vilket land som du vill satsa på kan en 21-5-semesterhemsandel ge dig en unik möjlighet att testa känslan och atmosfären i flera länder innan du eventuellt köper själv.

Hur har ni kommit fram till de gemensamma kostnaderna?

Erfarenhetsunderlaget från de redan aktiva föreningarna, som har alla bostäder i drift, utgör grunden för budgetarna i de nyastiftade föreningarna.

Varför är bostäderna inte redan inköpta?

Främst för att det skulle bli betydande extra omkostnader för ägarna, ungefär 10%. Vi köper bostäderna när ägarna har samlade, det är överlägset billigast – och det bästa, eftersom vi då har alla ägares preferenser för varje destination.

Ekonomi och juridik

Hur kan vi finansiera köpet av en 21-5-andel?

Köpet av en 21-5 semesterhems-andel kan eventuellt finansieras genom att belåna sitt hus eller sin bostadsrätt bostad i Sverige - om det finns tillräckligt övervärde. Det går inte att lägga några lån i bostäderna i ägarföreningarna. Vi arbetar på en finansieringslösning med en rikstäckande bank, så kontakta gärna oss för hjälp med detta.

Finns det lån i bostäderna?

Nej, alla bostäderna köps kontant och är därför obelånade.

Hur går köpeprocessen till?

När du väl har bestämt dig för att köpa en 21-5-andel, anmäler du dig till en förening. Därefter mottager du en bekräftelse på att du har bokat en plats i den önskade föreningen. Sedan (eller innan du reserverar en plats) bjuds du på ett kaffemöte med 21-5, vilket ingår i godkännandeprocessen. När kaffemötet är över får du ditt avtal för granskning och underskrift. Det undertecknade avtalet är i sin tur inträdesbiljetten till det konstituerande mötet. På det konstituerande mötet - möter alla familjer varandra för första gången. När mötet är över ska alla betala insatsen, vartefter bostadssökandet startar. Du betalar först efter att du har träffat alla andra familjer – detta för att du ska vara säker på att det inte är några oönskade familjer i föreningen innan du slutligen binder dig.

Köps det bostäder för alla pengar som betalas in?

Pengarna går direkt till bostäderna, köpet av dem, inredning/möblering samt avgifter för 21-5 – inget annat.

Hur fungerar det löpande underhållsarbetet av bostäderna?

Varje år sätts budgeten utifrån det eventuella underhållsarbete som finns inplanerat.  Löpande underhåll vid plötsligt uppkomna skador utförs när de behövs.

Kan vi behöva betala en större insats än förväntat?

Nej, inte om inte föreningen själv beslutar det.

Kan vi dela en 21-5-semesterhemsandel med en annan familj, vi behöver inte så många veckor? Kan vi hyra ut?

Nej, du kan inte köpa en 21-5-andel tillsammans med en annan familj. Du får inte heller hyra ut och få intäkter på dina veckor. Men din andel ger er möjlighet att boka upp till 17 veckor

Vad händer om en ägare inte betalar sin del av de gemensamma kostnaderna?

Om en familj inte betalar sina gemensamma kostnader kan de andra familjerna exkludera den försummande familjen. Detta leder till tvångsförsäljning, vilket endast drabbar den försummande ägaren.

Kan vi ångra oss efter att vi har skrivit under?

Du kan ångra ditt deltagande i föreningen fram till det stiftande mötet, där du träffar alla de övriga familjerna. På stiftandemötet bekräftar du ditt deltagande, därefter är du en del av föreningen. Om du inte bekräftar ditt deltagande, löses du kostnadsfritt ut från föreningen. Vi vill inte ha familjer i våra föreningar, som inte vill vara med.

Hur vet vi att de gemensamma kostnaderna inte stiger?

När du köper fast egendom, oavsett ägandeform, kommer de löpande kostnaderna stiga över tid. Du kan därför förvänta dig en ökning motsvarade de generella prisökningarna i samhället.

Kan vi besöka bostäderna som är tänkta att ingå i föreningen innan vi bestämmer oss?

Nej, eftersom de hittas först när en förening är bildad.

Vid försäljning

Hur säljer vi?

Du kan hitta en köpare själv eller ta hjälp av oss. Hittar du köparen betalar du endast transaktionskostnaderna plus en administrationsavgift till 21-5. Om du vill att 21-5 skall ta hand om försäljningen betalar du även försäljningsarvode. 21-5 hanterar allt det administrativa kring försäljningen.

Hur prissätts vår 21-5-andel vid en försäljning?

Du bestämmer själv utgångspris och försäljningspris - precis som du bestämmer priset om du vill sälja din egna bostad. Det är utbud och efterfrågan som slutligen bestämmer priset. 21-5 hjälper dig gärna att sätta priset och vi hjälper dig gärna att hitta en köpare.

Kan vi sälja vår andel i en av bostäderna och behålla de 4 andra?

Nej, du kan bara sälja hela din 21-5 semesterhems-andel och därmed din andel av alla fem bostäder tillsammans.

Blir vi beskattade vid försäljning av en 21-5-andel?

Ditt ägarskap av en av 21-5:s semesterhemsandelar liknar ägandet av en traditionell semesterbostad. Enligt nuvarande skatteregler kommer du inte att beskattas i Sverige för vinsten vid försäljning eller användning av din 21-5-semesterhemsandel. Dock kommer det att finnas flera platser med lokala vinstskatteregler som spelar in när du väljer att sälja din andel, precis som om du hade haft ditt eget semesterboende i de berörda länderna.

Kan ägarföreningen sälja en bostad?

Ägarföreningen kan besluta att avyttra en av föreningens egendomar, om det visar sig att en av bostäderna inte nyttjas så mycket. Då kan föreningen vilja ersätta den med en bostad på annan ort eller bestämma sig för att helt enkelt sälja den. 2/3 röster krävs för sådana viktiga beslut.

Att boka semester

Hur fungerar bokningssystemet?

Din 21-5-andel ger dig möjlighet att fira semester i upp till 17 veckor eller mer om året i hemmen. Du får ett lösenord till föreningens medlemssida, där även bokningssystemet finns. Här kan du se hur många poäng du har (varje år tilldelas du 770 poäng), du kan se vilka veckor som bostäderna är lediga, du kan se hur många poäng varje vecka kostar och du kan boka de veckor som du önskar ha. Du kommer att guidas genom systemet som är användarvänligt och lätt att navigera i. Det finns regler för vilka veckor du kan boka så att systemet är rättvist för alla – du kan t.ex. inte boka samma veckor år efter år, innan andra har haft möjligheten. Dessutom kan du endast boka en vecka i skidsäsongen till dess att alla andra har haft möjligheten under en given tidsperiod, därefter kan du boka två eller flera veckors skidåkning i rad. Systemet är 100% flexibelt så att du får möjlighet att boka många veckor sammanhängande semester i de bostäder du vill vara i. Kalendern är alltid öppen 2 år framåt.

Vad gör vi om vi har använt upp alla våra bokningspoäng, kan vi köpa fler?

Nej, inga ytterligare poäng kan köpas. Om du har använt alla dina poäng får du kontakta några av de andra ägarna för att ta reda på om någon inte kan använda alla sina poäng.

Livet i 21-5:s semesterhem

Finns det TV i alla bostäderna?

Ja det finns TV i alla bostäder. Vi har löpande arbetat med olika TV-leverantörer och har nu nått en bra lösning på alla destinationerna.

Finns det det Wi-Fi i bostäderna?

Ja, naturligtvis i alla bostäder. Kvalitén kan variera, men vi letar dock kontinuerligt efter de bästa lösningarna.

Hur är det med bostädernas placering?

I presentationen – dvs i prospektet för respektive förening – beskrivs de destinationer som finns och hur bostäderna är belägna.

Finns det handikappanpassade bostäder?

Vi tar hänsyn till så många saker som möjligt i vår urvalsprocess av bostäderna, men i regel är bostäderna tyvärr inte handikappanpassade.

Vem har ansvaret om något går sönder under vår vistelse?

Den ägare som vistas i bostaden – eller den ägare som lånar ut till vänner eller familj är ansvarig för det som sker. Saker som går på försäkringen täcks naturligtvis den vägen och är det något som går sönder pga. slitage och ålder är det en utgift som föreningen täcker.

Hur är bostäderna försäkrade?

Alla bostäder är så försäkrade som möjligt - så länge det är meningsfullt.

Får man ta med sin hund/katt?

Nej, alla bostäder är husdjursfria.

Får man röka i bostäderna?

Nej, alla bostäder är rökfria.

Hur ofta är det städning?

Det är städning efter varje skifte. Du kan beställa extrastädning om det skulle behövas.

När byts möblerna ut?

Löpande som det blir nödvändigt.

Kan vi ha några personliga saker i bostäderna?

I den utsträckning som det är möjligt. Till exempel kommer det att vara möjligt att lämna skidorna i Chamonix, men därutöver är det begränsat med utrymme för personliga saker.

Kan en förening köpa extra utrustning som cyklar med mera?

Ja, och det gör de flesta föreningar. Cyklar är relevanta på många av våra destinationer.

Hur fungerar det med nycklar till bostäderna?

Alla 21-5 familjer får varsina nycklar till alla 5 bostäderna. Det finns extranycklar i bostäderna om man har vänner med på semestern.

21-5, driften och vardagen

Vilka är våra förpliktelser som delägare i en förening?

Ditt ägarskap av en 21-5-andel är enkelt och bekymmerslöst. Du ska fokusera på din semester och inte så mycket annat. Du kan välja att vara med på årsmötet, eller så kan du ge en annan familj i föreningen fullmakt att rösta å dina vägnar. Du behöver därmed inte delta personligen. Du ska betala dina månatliga fasta kostnader. Utöver det har du inga andra skyldigheter än att behandla bostaden som din egen.

Hur kontaktar vi de övriga familjerna i föreningen?

Varje förening har sin egen medlemssida på nätet gemensam för de 21 familjerna.

Hur är det med sängkläder och handdukar?

När ni anländer så är det bäddat i sängarna och det ligger rena handdukar därordentliga sängar. Vi använder uteslutande kvalitetsmadrasser från danska Getama. Därutöver använder vi täcken och kuddar från Ringsted Dun som många av de bästa hotellen i Danmark använder sig av.

Till salu just nu

Se om det är en förening som är öppen för försäljning just nu som matchar er familjs drömmar och behov

› Öppna ägarföreningar

Kontakta oss i 21-5, vi hjälper dig att uppfylla dina semesterhemsdrömmar.

Skriv till  info@21-5.se  eller ring på 08-696 00 00.